Đang tải

Bảng Anh ghi nhận mức cao nhất trong 4 tuần

Bảng Anh ghi nhận mức cao nhất trong 4 tuần
Image by: Invest 318

GBPUSD đã tăng lên mức cao nhất trong 4 tuần ở mốc 1.3373

Tags:

Biên tập viên Invest318