Bảng Anh lên Cao nhất trong 10 tuần

Bảng Anh lên Cao nhất trong 10 tuần

GBPUSD đã tăng lên mức cao nhất trong 10 tuần là 1,3719.


Bài viết tham khảo