Đang tải

Bảng lương Phi Nông nghiệp của Hoa Kỳ có khả năng tăng thêm 400 nghìn việc làm.

Bảng lương Phi Nông nghiệp của Hoa Kỳ có khả năng tăng thêm 400 nghìn việc làm.
Image by: Invest 318

Nền kinh tế Mỹ có thể đã tăng thêm 400 nghìn việc làm vào tháng 2 năm 2022, sau mức tăng cao đáng kinh ngạc 467 nghìn vào tháng 1 và chỉ ra một tháng tăng trưởng việc làm mạnh mẽ khác. Các lĩnh vực giải trí, khách sạn và bán lẻ bị Omicron ảnh hưởng nặng nề nhất trong tháng 1 có khả năng tăng trưởng nhiều nhất. Điều đó sẽ khiến cho 2,5 triệu việc làm thấp hơn mức trước đại dịch và nhiều nhà kinh tế tin rằng thị trường việc làm có thể phục hồi tất cả những thiệt hại do đại dịch gây ra trong năm nay. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 3,9% trong khi tăng trưởng tiền lương hàng năm có khả năng tăng nhanh hơn nữa. Chủ tịch Fed gần đây đã nói trước Quốc hội rằng thị trường lao động "cực kỳ chặt chẽ", nhưng cuộc khủng hoảng ở Ukraine đặt ra những rủi ro mới đối với triển vọng kinh tế và lạm phát.

Tags: