Đang tải

Bảng lương tư nhân Q4 của Pháp được sửa đổi cao hơn

Image by: Invest 318

Việc làm trong khu vực tư nhân của Pháp tăng 117,9 nghìn, tương đương 0,6%, lên 20,06 triệu trong quý 4 năm 2021, nhiều hơn so với ban đầu là 106,7 nghìn và sau đó là 109,5 nghìn tăng trong khoảng thời gian ba tháng trước đó. Đây là mức tăng quý thứ tư liên tiếp về tạo việc làm, dẫn đầu là sự gia tăng việc làm trong ngành dịch vụ thị trường (99,4 nghìn). Việc làm cũng tăng trong các ngành xây dựng (6,3 nghìn), công nghiệp (4,9 nghìn), nông nghiệp (4,8 nghìn) và dịch vụ phi thị trường (2,4 nghìn). So với cùng kỳ năm ngoái, biên chế đã tăng 677,7 nghìn người, tương đương 3,5%.

Tags:

Biên tập viên Invest318