Đang tải

Các khoản cho vay bằng nhân dân tệ mới chậm hơn dự kiến ​​

Image by: Invest 318

Các ngân hàng Trung Quốc đã gia hạn 1,23 nghìn tỷ nhân dân tệ cho các khoản vay bằng nhân dân tệ mới vào tháng 2 năm 2022, giảm mạnh so với mức kỷ lục 3,98 nghìn tỷ nhân dân tệ vào tháng 1 và thấp hơn mức dự báo của thị trường là 1,48 nghìn tỷ nhân dân tệ. Vào tháng Giêng, các khoản cho vay có xu hướng tăng lên khi các ngân hàng cố gắng có được những khách hàng chất lượng cao hơn và giành thị phần và tháng Hai thường là tháng thấp điểm theo mùa. Số liệu cũng thấp hơn 1,36 nghìn tỷ CNY một năm trước đó. Trong khi đó, dư nợ cho vay bằng đồng nhân dân tệ tăng 11,4% hàng năm, so với dự báo và số liệu tháng 1 là 11,5%. Cung tiền M2 tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức ước tính là 9,5% và 9,8% trong tháng Giêng.

Tags:

Biên tập viên Invest318