Đang tải

Các quan chức nhóm G7 tán thành các nguyên tắc với tiền tệ kỹ thuật số của NHTW

Image by: Invest 318

Bộ Tài chính Anh cho biết các quan chức tài chính nhóm G7 hôm thứ Tư đã tán thành 13 nguyên tắc chính sách công đối với tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, nói rằng chúng phải dựa trên sự minh bạch, pháp quyền và quản lý kinh tế lành mạnh.

"Đổi mới về tiền kỹ thuật số và thanh toán có khả năng mang lại những lợi ích đáng kể nhưng cũng làm nảy sinh các vấn đề về chính sách công và quy định đáng kể", Bộ trưởng tài chính và ngân hàng trung ương nhóm 7 nước phát triển cho biết trong một tuyên bố chung.

"Sự phối hợp và hợp tác quốc tế mạnh mẽ về những vấn đề này giúp đảm bảo rằng sự đổi mới của khu vực công và tư nhân sẽ mang lại lợi ích trong nước và xuyên biên giới đồng thời an toàn cho người dùng và hệ thống tài chính rộng lớn hơn".

Các quan chức tài chính đã gặp trực tiếp, với một số tham gia qua video, tại Washington hôm thứ Tư trong cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak.

Trong tuyên bố chung của họ, các quan chức G7 cho biết tiền của ngân hàng trung ương dưới dạng Tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương, hoặc CBDC, sẽ bổ sung cho tiền mặt và có thể hoạt động như một tài sản thanh toán an toàn, thanh khoản và là mỏ neo cho hệ thống thanh toán.

Họ cho biết các nguyên tắc này nhằm hỗ trợ các cân nhắc về chính sách và thiết kế trong và ngoài G7, bổ sung cho công trình được công bố gần đây của một nhóm các ngân hàng trung ương và Ngân hàng Thanh toán Quốc tế.

Tuyên bố cho biết chưa có cơ quan nào của G7 quyết định ban hành CBDC, và việc xem xét cẩn thận các hàm ý chính sách tiềm năng sẽ tiếp tục.

"Chúng tôi tái khẳng định rằng bất kỳ CBDC nào cũng phải dựa trên các cam kết công khai lâu dài của chúng tôi về tính minh bạch, pháp quyền và quản trị kinh tế lành mạnh", tuyên bố cho biết. "Bất kỳ CBDC nào cũng phải hỗ trợ và ‘không làm tổn hại’ đến khả năng của các ngân hàng trung ương trong việc thực hiện các nhiệm vụ của họ đối với sự ổn định tiền tệ và tài chính".

Các quan chức G7 nhấn mạnh tầm quan trọng của các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về quyền riêng tư, an ninh mạng, sự cần thiết phải bảo vệ dữ liệu của người dùng và tính minh bạch về cách thông tin sẽ được bảo mật và sử dụng.

Họ cho rằng các loại tiền như vậy phải tiết kiệm năng lượng và hoạt động trong một môi trường mở, minh bạch và cạnh tranh, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng tương tác trên cơ sở xuyên biên giới và nhu cầu giảm thiểu bất kỳ tác động tràn có hại nào đối với hệ thống tài chính tiền tệ quốc tế.

Họ nhắc lại rằng không có dự án stablecoin toàn cầu nào nên hoạt động cho đến khi nó giải quyết các yêu cầu pháp lý, quy định và giám sát, lặp lại tuyên bố tương tự của các quan chức tài chính của Nhóm 20 lớn hơn vào hôm thứ Tư.

(Theo Reuters)

Tags:

Biên tập viên Invest318