Đang tải

Chỉ số Dịch vụ PMI của châu Âu ở mức cao nhất trong 3 tháng

Chỉ số Dịch vụ PMI của châu Âu ở mức cao nhất trong 3 tháng
Image by: Invest 318

Chỉ số PMI dịch vụ khu vực châu Âu của IHS Markit đã được điều chỉnh thấp hơn xuống 55,5 vào tháng 2 năm 2022 từ ước tính sơ bộ là 55,8. Tuy nhiên, số liệu mới nhất báo hiệu sự mở rộng mạnh nhất về sản lượng dịch vụ trong ba tháng và sự thay đổi đáng chú ý từ mức thấp nhất trong chín tháng của tháng Giêng là 51,1. Đơn đặt hàng mới và việc làm tăng với tốc độ nhanh hơn so với đầu năm trong khi khối lượng kinh doanh tồn đọng tăng mạnh và lượng công việc tồn đọng tích lũy ở mức mạnh nhất kể từ tháng 8 năm ngoái. Trong khi đó, chi phí đầu vào và giá cả đầu ra tăng với tốc độ nhanh hơn và trong cả hai trường hợp, mức tăng là mạnh nhất được ghi nhận. Cuối cùng, niềm tin kinh doanh đã củng cố lên mức cao nhất trong 4 tháng.

Tags:

Biên tập viên Invest318