Đang tải

Chỉ số Dịch vụ PMI của Đức được ghi nhận thấp hơn

Chỉ số Dịch vụ PMI của Đức được ghi nhận thấp hơn
Image by: Invest 318

Chỉ số PMI Dịch vụ của IHS Markit Đức đã được điều chỉnh thấp hơn xuống 55,8 vào tháng 2 năm 2022 từ mức sơ bộ 56,6, nhưng vẫn cho thấy mức tăng trưởng mạnh nhất trong hoạt động của lĩnh vực dịch vụ trong 5 tháng, khi nhu cầu tăng lên và quốc gia này bắt đầu nới lỏng các biện pháp ngăn chặn COVID. Dòng vốn kinh doanh mới tăng trong tháng thứ hai hoạt động và với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 9 năm ngoái. Có sự đóng góp tích cực từ các doanh nghiệp xuất khẩu mới, lần đầu tiên tăng nhẹ trong 4 tháng. Tỷ lệ tăng trưởng việc làm là vững chắc theo các tiêu chuẩn lịch sử, nhưng đã giảm nhẹ kể từ tháng Giêng do một số công ty báo cáo gặp khó khăn trong việc tìm kiếm ứng viên phù hợp cho các vị trí tuyển dụng. Cũng có sự gia tăng áp lực lạm phát, với tốc độ gia tăng của cả chi phí đầu vào và giá tính phí đang tăng lên mức cao gần kỷ lục. 

Tags:

Biên tập viên Invest318