Đang tải

Chỉ số Dịch vụ PMI Pháp thấp hơn ước tính sơ bộ

Image by: Invest 318

Chỉ số Dịch vụ PMI - IHS Markit Pháp đã tăng lên 55,5 vào tháng 2 năm 2022, so với mức thấp nhất trong chín tháng là 53,1 vào tháng 1 và thấp hơn nhiều so với ước tính sơ bộ là 57,9, theo ước tính cuối cùng. Các câu trả lời của cuộc khảo sát cho thấy áp lực lạm phát phần nào bù đắp cho sự gia tăng mạnh mẽ trong các đơn đặt hàng mới, khi làn sóng COVID-19 mới nhất mờ dần.

Tags:

Biên tập viên Invest318