Đang tải

Chỉ số Nikkei 225 tăng 1,71%

Image by: Invest 318

Thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng 493 điểm. Mức tăng dẫn đầu là Kawasaki Kisen ( 4,77% ), Toyota Motor ( 3,99% ) và Mitsui OSK Lines ( 3,86% ).

Tags:

Biên tập viên Invest318