Đang tải

Chỉ số PMI dịch vụ của Đức điều chỉnh thấp hơn

Chỉ số PMI dịch vụ của Đức điều chỉnh thấp hơn
Image by: Invest 318

IHS Markit Đức đã được điều chỉnh thấp hơn xuống mức 52,7 vào tháng 11 năm 2021 từ mức sơ bộ là 53,4 nhưng cao hơn mức thấp nhất trong sáu tháng của tháng 10 là 52,4. Sản lượng tiếp tục tăng và tỷ lệ tạo việc làm nhìn chung vẫn cao, trong khi dòng vốn kinh doanh mới giảm nhẹ do sự bất ổn xung quanh đại dịch và sự chậm trễ của nguồn cung.

Tags:

Biên tập viên Invest318