Đang tải

Chỉ số PMI Dịch vụ khu vực đồng tiền chung Châu Âu ghi nhận mức thấp hơn trong tháng 11

Image by: Invest 318

Chỉ số PMI Dịch vụ Khu vực đồng tiền chung châu Âu của IHS Markit đã được ghi nhận mức thấp hơn xuống 55,9 vào tháng 11 năm 2021, từ ước tính sơ bộ là 56,6 và thấp hơn mức 54,6 cuối cùng của tháng 10. Mặc dù con số này yếu hơn rõ rệt so với tốc độ tăng trưởng trong quý 2 và quý 3, nhưng tháng 11 vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn mức trung bình trong lịch sử của cuộc khảo sát. Nhu cầu về dịch vụ đã tăng trong tháng thứ bảy liên tiếp trong tháng 11, mặc dù mức mở rộng là yếu nhất trong giai đoạn này. Các đơn đặt hàng mới từ các khách hàng nước ngoài cũng tăng lên, mặc dù chỉ tăng nhẹ. Tuy nhiên, áp lực về năng lực tiếp tục gia tăng, trong khi các công ty thuê thêm nhân viên để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ của họ. Tốc độ tăng việc làm nhanh thứ ba trong hơn 14 năm. Cuối cùng, dữ liệu giá cả cho thấy cả phí đầu ra và chi phí đầu vào đều tăng nhanh.

Tags:

Biên tập viên Invest318