Đang tải

Chỉ số PMI tổng hợp Đức tăng ít hơn dự kiến

Chỉ số PMI tổng hợp Đức tăng ít hơn dự kiến
Image by: Invest 318

Chỉ số PMI tổng hợp của IHS Markit Đức đã được điều chỉnh thấp hơn xuống 55,6 vào tháng 2 năm 2022 từ mức sơ bộ 56,2, nhưng vẫn cho thấy mức tăng trưởng mạnh nhất trong hoạt động của khu vực tư nhân trong 6 tháng. Dữ liệu cơ bản cho thấy sự gia tăng đáng chú ý trong cả lĩnh vực sản xuất (58,4 so với 59,8 trong tháng 1) và dịch vụ (55,8 so với 52,2), mặc dù tốc độ tăng trưởng nhanh hơn trong tháng 2 chỉ do sản xuất hàng hóa bị cản trở phần nào do hạn chế về năng lực nhân sự liên quan đến COVID. Tỷ lệ lạm phát cả chi phí đầu vào và đầu ra đều tăng lên mức cao nhất trong ba tháng, bất chấp việc áp lực giá trong lĩnh vực sản xuất đã được điều chỉnh. Những kỳ vọng về dịch vụ mạnh mẽ hơn đã bù đắp cho sự lạc quan của các nhà sản xuất giảm nhẹ, nâng niềm tin kinh doanh tổng thể lên mức cao thứ hai trong lịch sử.

Tags: