Đang tải

Chỉ số tâm lý kinh tế ZEW Khu vực đồng tiền chung châu Âu tiếp tục cải thiện

Chỉ số tâm lý kinh tế ZEW Khu vực đồng tiền chung châu Âu tiếp tục cải thiện
Image by: Invest 318

Chỉ số tâm lý kinh tế ZEW cho Khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng 0,9 điểm lên 26,8 điểm vào tháng 12 năm 2021, mức cao nhất kể từ tháng 9. Vào tháng 12, 45,4% các nhà phân tích được khảo sát dự đoán hoạt động kinh tế có sự cải thiện, trong khi 18,6% dự đoán nó sẽ trở nên tồi tệ hơn và 36% dự đoán không có thay đổi. Tuy nhiên, chỉ báo về tình hình kinh tế hiện tại của Khu vực đồng tiền chung châu Âu giảm 13,9 điểm xuống -2,3, trong khi kỳ vọng lạm phát giảm 19 điểm xuống -33,3.

Tags: