Đang tải

Chỉ số tăng trưởng Nhà máy Caixin trong 6 Tháng của Trung Quốc 

Image by: Invest 318

Chỉ số PMI sản xuất chung của Caixin Trung Quốc đã tăng lên 50,9 vào tháng 12 năm 2021 từ 49,9 vào tháng 11, cao hơn ước tính của thị trường là 50,0. Đây là mức tăng trưởng mạnh nhất trong hoạt động của nhà máy kể từ tháng 6, do tác động của các vụ bùng phát COVID-19 rải rác đã được kiểm soát. Sản lượng tăng mạnh nhất trong một năm do hạn chế nguồn cung được nới lỏng, đơn đặt hàng mới tăng lần thứ ba trong vòng bốn tháng qua và mức mua quay trở lại tăng trưởng. Trong khi đó, doanh số xuất khẩu giảm trong tháng thứ năm liên tiếp; trong khi việc làm cũng giảm tháng thứ năm liên tiếp và với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng Hai. Về giá cả, lạm phát chi phí đầu vào giảm xuống mức thấp nhất trong 19 tháng, trong bối cảnh giá một số nguyên liệu thô giảm, trong khi giá tính phí giảm lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2020. Nhìn về phía trước, niềm tin giảm xuống mức thấp nhất trong 20 tháng.

Tags:

Biên tập viên Invest318