Đang tải

Chi tiêu vốn Nhật Bản tăng cho quý 3 liên tiếp

Image by: Invest 318

Các công ty Nhật Bản đã tăng chi tiêu cho nhà máy và thiết bị trong quý thứ ba liên tiếp trong giai đoạn tháng 10 đến tháng 12 lên 4,3% so với một năm trước đó, do hoạt động của công ty tiếp tục phục hồi sau thảm họa của đại dịch coronavirus. Sự gia tăng chi tiêu vốn cũng tăng nhanh so với mức tăng 1,2% trong quý trước. Các ngành đóng góp chủ yếu vào việc tăng chi vốn là máy móc sản xuất (23,3%), dịch vụ (21,6%), thiết bị giao thông (20,7%), sản phẩm kim loại chế tạo (18,3%) và bất động sản (14%). Trong khi đó, các ngành giảm chi tiêu vốn bao gồm hóa chất & sản phẩm đồng minh (-24,2%), dầu mỏ và sản phẩm than (-15,4%), sắt thép (-10,8%), vận tải & bưu chính (-9,8%) và máy móc điện, thiết bị & vật tư (-7,3%).

Tags:

Biên tập viên Invest318