L
o
a
d
i
n
g
.
.
.
I
N
V
E
S
T
3
1
8
.
C
O
M
.

Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật

Chào mừng bạn đến với Invest318.com

Bảo mật thông tin khách hàng là một việc rất quan trọng, Invest318.com hiểu rằng quý khách hàng rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân mà bạn đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao. 

1. Thu thập thông tin khách hàng

Đầu tiên, Invest318.com khẳng định KHÔNG bán thông tin cá nhân của người dùng. Khi bạn truy cập hoặc tương tác với các trang, website hoặc tin nhắn của Libra24h.com, chúng tôi có thể sử dụng cookie, bọ web và các công nghệ tương đương khác để cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải tiến các sản phẩm, dịch vụ nhằm phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, đồng thời bảo vệ Libra24h.com và các thành viên của mình. Những thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của khách hàng, đưa ra những gợi ý phù hợp cho từng khách hàng khi tìm hiểu thông tin tại Libra24h.com, nâng cao chất lượng bài viết và liên lạc với bạn khi cần.

2. Sử dụng thông tin

Việc thu thập thông tin nhằm xây dựng website Invest318.com trở thành website mang lại nhiều tiện ích nhất cho khách hàng. Chính vì vậy, thông tin được thu thập sẽ được sử dụng trong những hoạt động sau:

  • Gửi newsletter giới thiệu những bài viết mới
  • Nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng của Libra24h.com
  • Giải quyết các vấn đề và những tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website
  • Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam

3. Chia sẻ thông tin

Invest318.com hiểu rằng thông tin khách hàng là phần cực kỳ quan trọng trong hoạt động kinh doanh và những thông tin đó sẽ KHÔNG được bán, trao đổi cho bên thứ ba nào khác. Invest318.com cam kết KHÔNG chia sẻ thông tin khách hàng trừ những trường hợp cụ thể sau:

  • Thứ nhất, để bảo vệ Invest318.com và những bên thứ ba khác: Chúng tôi chỉ đưa ra những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa ra thông tin đó phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ của Libra24h.com và những bên thứ ba khác.
  • Theo yêu cầu pháp lý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng điều đó cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo những yêu cầu pháp lý.
  • Đối với những trường hợp còn lại, Libra24h.com sẽ có thông báo cụ thể cho quý khách hàng khi phải tiết lộ thông tin cho bên thứ ba và những thông tin này chỉ được cung cấp khi có sự phản hồi đồng ý từ phía quý khách hàng. Tất nhiên, những trường hợp này không bao gồm việc mua bán, chia sẻ dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích thương mại và vi phạm những cam kết được đặt ra trong quy định Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Invest318.com.

4. Bảo mật thông tin khách hàng

Invest318.com sử dụng phần mềm Secure Sockets Layer (SSL) để bảo vệ thông tin khách hàng trong quá trình chuyển dữ liệu bằng cách mã hóa thông tin được khách hàng nhập vào. Tuy nhiên, có một điều quan trọng quý khách hàng cần lưu ý, đó là việc tự bảo vệ mình trước sự tiếp cận thông tin về password khi dùng chung máy tính với nhiều người. Bạn cần phải chắc chắn đã thoát khỏi tài khoản khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Libra24h.com cam kết không cố ý tiết lộ thông tin khách hàng, không bán hay chia sẻ thông tin của khách hàng vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết giữa chúng tôi với quý khách hàng chiếu theo Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Invest318.com.