Đang tải

Cho vay thế chấp của Vương Quốc Anh bất ngờ sụt giảm

Image by: Invest 318

Khoản vay ròng nợ thế chấp của các cá nhân ở Vương quốc Anh đã giảm xuống 4,7 tỷ GBP vào tháng 2 năm 2022, từ mức 5,9 tỷ GBP đã được điều chỉnh tăng vào tháng 1 và thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 6 tỷ GBP. Tuy nhiên, nó vẫn cao hơn mức trung bình trước đại dịch là 4,3 tỷ GBP trong 12 tháng tính đến tháng 2 năm 2020. Tổng cho vay đã tăng lên 26,1 tỷ GBP vào tháng 2, từ mức 24,0 tỷ GBP vào tháng 1; và tổng các khoản hoàn trả cũng tăng lên 21,0 tỷ GBP từ 18,5 tỷ GBP.

Tags:

Biên tập viên Invest318