Đang tải

Chứng khoán Vương quốc Anh được thiết lập để mở ở mức cao nhất trong 5 tuần

Chứng khoán Vương quốc Anh được thiết lập để mở ở mức cao nhất trong 5 tuần
Image by: Invest 318

FTSE 100 hợp đồng tương lai đã tăng 0,6% và sẽ mở cửa ở mức cao nhất trong năm tuần vào thứ Tư, phù hợp với các công ty cùng ngành ở châu Âu, khi các nhà giao dịch tìm hiểu dữ liệu lạm phát trước của Vương quốc Anh Bài phát biểu về Ngân sách mùa xuân. Tỷ lệ lạm phát tiêu đề tháng Hai của Vương quốc Anh đã tăng nhanh lên mức cao nhất trong ba thập kỷ là 6,2%, từ mức 5,5% trong tháng Giêng, chủ yếu là do chi phí năng lượng. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak chuẩn bị công bố cắt giảm việc làm trong khu vực công tại một báo cáo ngân sách được mong đợi cao, cũng như cắt giảm thuế nhiên liệu và tăng thuế suất.

Tags:

Biên tập viên Invest318