Đang tải

Cổ phiếu Ý tạm dừng phục hồi

Cổ phiếu Ý tạm dừng phục hồi
Image by: Invest 318

FTSE MIB đã ngừng phục hồi vào ngày hôm qua khi mở cửa lúc 23 giờ 25 phút theo xu hướng giảm trong bối cảnh giá hàng hóa biến động, khi các nhà đầu tư chờ đợi kết quả cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu về chính sách tiền tệ hôm nay.

Tags: