Đang tải

Dầu Brent tăng 5%

Dầu Brent tăng 5%
Image by: Invest 318

Dầu thô Brent tăng 5% lên 116,7 USD / Bbl

Tags:

Biên tập viên Invest318