Đang tải

Dầu thô WTI tăng 2%

Image by: Invest 318

Dầu thô WTI tăng 2% lên 67,82 USD/Bbl

Tags:

Biên tập viên Invest318