Điều khoản dịch vụ

Điều khoản và Điều kiện

Chào mừng bạn đến với Invest318.com

Dưới đây là một số điều khoản và quy định của Invest318.com đối với khách hàng khi sử dụng trang web của chúng tôi. Hãy xem xét thật kỹ những thuật ngữ và điều khoản trước khi sử dụng nhé!

1. Nghĩa vụ của người dùng

Sử dụng website Invest318.com đồng nghĩa với việc các bạn phải chấp nhận những thuật ngữ và những điều khoản của chúng tôi. Những điều khoản này có hiệu lực từ lúc bạn truy cập vào trang web Invest318.com. Nếu bạn sử dụng hoặc tải về những tài liệu, tư liệu từ Invest318.com, bạn cần phải tuân thủ những điều khoản đã được quy định. Chúng tôi có quyền thay đổi những điều khoản này bất cứ khi nào qua việc cập nhật nội dung của trang web hiện tại. Trách nhiệm của bạn là tham khảo những nội dung được thay đổi và cập nhật khi truy cập vào trang web. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi đọc những thay đổi, nghĩa là bạn đã chấp nhận những điều khoản mới được thay đổi.

2. Bản quyền và sở hữu trí tuệ

Tên gọi, logo và hình ảnh nhận diện Invest318.com là những dấu hiệu độc quyền của chúng tôi.

Tất cả bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm cả thiết kế, cách sắp xếp và giao diện), nội dung, tài liệu cũng như tư liệu được cung cấp là tài sản của Libra24h.com. Khi truy cập vào trang web của chúng tôi, bạn chỉ được thực hiện với mục đích cá nhân và phi lợi nhuận. Bạn KHÔNG được phép hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi sao chép, đăng, lưu trữ, phân phối, phát sóng, trục lợi hoặc thay đổi nội dung mà không có sự cho phép của chúng tôi bằng văn bản.

3. Điều khoản sử dụng

Mục đích sử dụng website phải hợp pháp, không vi phạm các quyền hạn hay ràng buộc của bên thứ ba.

4. Liên kết của bên thứ ba

Invest318.com KHÔNG chịu trách nhiệm đảm bảo tính sẵn sàng của bất kỳ website hay tài liệu của bên thứ ba mà bạn truy xuất thông qua Invest318.com. Nếu bạn quyết định ghé thăm các trang được liên kết trong Invest318.com, bạn phải chịu trách nhiệm bảo vệ máy tính khỏi các thành phần phá hoại hoặc vi rút.

Chúng tôi không đảm bảo tính xác thực cho bất cứ nội dung, sản phẩm, dịch vụ, quảng cáo hoặc các thông tin thanh toán có trên các website của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, mất mát hoặc có liên hệ mật thiết với bất cứ nội dung, thông tin, sản phẩm, quảng cáo có trên các trang web của bên thứ ba.

Invest318.com không thừa nhận bất cứ trách nhiệm pháp lý nào gây ra bởi các liên kết từ các trang web khác đến trang web của chúng tôi.

5. Giới hạn pháp lý

Thông tin và các tài liệu khác trên Invest318.com có chứa những sai sót về lỗi chính tả. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của các thông tin, tài liệu hay bất cứ phát biểu được đăng tải thông qua Invest318.com. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tin tưởng vào các thông tin hay phát biểu có trên website này.

Chúng tôi không đảm bảo rằng các chức năng có trong Invest318.com không có lỗi hay không bị đứt quãng

Invest318.com có quyền chỉnh sửa các lỗi hay bỏ bớt nội dung, thông tin của trang web vào bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

Invest318.com không khẳng định các tài liệu trên website này thích hợp hay sẵn sàng được sử dụng tại các địa điểm khác bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Nếu bạn truy cập Invest318.com từ một địa điểm bên ngoài Việt Nam, bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các quy định của địa phương.