Đang tải

Đô la Úc được ghi nhận tại đỉnh của 4 tuần

Đô la Úc được ghi nhận tại đỉnh của 4 tuần
Image by: Invest 318

AUDUSD tăng lên mức cao nhất trong 4 tuần tại mốc 0,72235

Tags:

Biên tập viên Invest318