Đang tải

Doanh số bán lẻ của Ý giảm trong tháng Một

Image by: Invest 318

Doanh số bán lẻ ở Ý đã giảm 0,5% so với tháng trước đó vào tháng 1 năm 2022, sau khi điều chỉnh giảm 0,8% trong tháng 12. Doanh số bán thực phẩm giảm 0,1%, giảm so với mức tăng 2% trong tháng trước; và doanh số bán hàng phi thực phẩm giảm 0,8%, kéo dài mức lỗ trong tháng thứ ba và sau đó là mức giảm 0,1%. Trên cơ sở hàng năm, doanh số bán lẻ tăng 8,4%, giảm so với mức tăng 9,8% đã được điều chỉnh vào tháng 12.

Tags:

Biên tập viên Invest318