Đang tải

Doanh số bán lẻ Đức Phục hồi trong tháng Một

Image by: Invest 318

Doanh số bán lẻ tại Đức tăng 2% so với tháng trước trong tháng 1 năm 2022, phục hồi một phần sau mức giảm 5,5% trong tháng 12, mặc dù một số hạn chế vẫn được áp dụng trong tháng. Các số liệu so sánh với dự báo thị trường về mức tăng 1,8%. So với tháng 2 năm 2020, doanh thu bán lẻ đã tăng 4,1%.

Tags:

Biên tập viên Invest318