Đang tải

Đơn đặt hàng của các nhà máy ở Đức sụt giảm trong tháng 10

Đơn đặt hàng của các nhà máy ở Đức sụt giảm trong tháng 10
Image by: Invest 318

Các đơn đặt hàng mới đối với hàng hóa sản xuất của Đức đã giảm 6,9% so với tháng trước vào tháng 10 năm 2021, sau khi điều chỉnh tăng 1,8% trong tháng 9 và so với dự báo thị trường là giảm 0,5%. Nhu cầu nước ngoài giảm 13,1% do đơn đặt hàng từ Khu vực đồng Euro giảm 3,2% và đơn hàng từ các nước khác giảm 18,1%, do ảnh hưởng của việc không có các đơn hàng lớn trong lĩnh vực sản xuất máy móc và thiết bị. Mặt khác, nhu cầu trong nước tăng 3,4%. Đơn đặt hàng mới giảm đối với vốn (-10,7%) và hàng hóa trung gian (-2,7%), trong khi nhu cầu hàng tiêu dùng tăng 4,3%. So với cùng kỳ năm ngoái, đơn đặt hàng của nhà máy thấp hơn 1%, mức giảm đầu tiên kể từ tháng 9 năm 2020 so với tháng 2 năm 2020.

Tags: