Đang tải

Đồng bảng Anh giảm xuống dưới 1,37$

Đồng bảng Anh giảm xuống dưới 1,37$
Image by: Invest 318

Bảng Anh giảm trở lại dưới 1,37 đô la trong tuần thứ ba của tháng 1, giảm từ mức cao nhất trong hai tháng là 1,37485 đô la đạt được vào tuần trước, khi các nhà đầu tư chuyển sang đồng đô la để đặt cược mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ lập biểu sắp tới một năm với nhiều đợt tăng lãi suất khi nó diễn ra vào cuối tháng. Đồng thời, các nhà đầu tư đang chờ đợi một đợt phát hành kinh tế vào cuối tuần này có thể tạo ra bối cảnh cho một đợt tăng lãi suất tiềm năng vào tháng Hai, bao gồm cả dữ liệu lạm phát của Anh vào thứ Tư. Ở những nơi khác, bất ổn chính trị gia tăng có thể ảnh hưởng đến đồng bảng Anh khi Thủ tướng Boris Johnson đang phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức từ một số người trong đảng của ông sau khi thừa nhận rằng ông đã tham dự bữa nhậu của nhân viên trong cuộc bãi khóa tháng 5 năm 2020. 

Tags: