Đang tải

Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc ghi nhận mức thấp nhất trong 27 tuần

Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc ghi nhận mức thấp nhất trong 27 tuần
Image by: Invest 318

USD/CNY giảm xuống mức thấp nhất 27 tuần ở mốc 6,3621.

Tags:

Biên tập viên Invest318