Đang tải

Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giảm trong tháng thứ 2

Image by: Invest 318

Dự trữ ngoại hối ở Trung Quốc bất ngờ giảm trong tháng thứ hai xuống 3,214 nghìn tỷ USD vào tháng 2 năm 2022 từ 3,22 nghìn tỷ USD trong tháng 1 và so với dự báo thị trường là 3,225 nghìn tỷ USD, trong bối cảnh đồng đô la giảm giá chung. Trong khi đó, giá trị dự trữ vàng của Trung Quốc đã tăng lên 119,64 tỷ USD từ 112,46 tỷ USD vào cuối tháng Một.

Tags:

Biên tập viên Invest318