Đang tải

Dự trữ ngoại hối Nhật Bản giảm trong tháng Hai

Dự trữ ngoại hối Nhật Bản giảm trong tháng Hai
Image by: Invest 318

Dự trữ ngoại hối của Nhật Bản đạt tổng cộng 1.384.573 triệu đô la vào tháng 2 năm 2022, giảm so với 1.385.932 triệu đô la trong tháng trước. Tổng tài sản dự trữ được chia thành: dự trữ ngoại tệ (1.254.841 triệu USD), quỹ dự trữ IMF (11.052 triệu USD), SDR (62.416 triệu USD), vàng (51.946 triệu USD) và các tài sản dự trữ khác (4.318 triệu USD).

Tags: