Đang tải

Fed dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản

Image by: Invest 318

Cục dự trữ liên bang dự kiến ​​sẽ tăng mục tiêu cho lãi suất huy động thêm một phần tư điểm lên 0,25% -0,5% trong cuộc họp tháng 3 năm 2022, lần đầu tiên tăng chi phí đi vay kể từ năm 2018. Các dự báo kinh tế mới, dự báo lãi suất và bất kỳ bình luận nào về kế hoạch của ngân hàng trung ương cho bảng cân đối kế toán gần 9 nghìn tỷ đô la cũng sẽ được chú ý. Các thị trường dự đoán cái gọi là âm mưu dấu chấm cho thấy bốn lần tăng lãi suất vào năm 2022 và ước tính lạm phát năm 2022 sẽ được điều chỉnh cao hơn lên khoảng 4% từ 2,7% được dự đoán vào tháng 12 trong khi triển vọng tăng trưởng có thể được điều chỉnh thấp hơn do cuộc chiến ở Ukraine .
8 phút trước

Tags:

Biên tập viên Invest318