Đang tải

GDP khu vực Đồng tiền chung Châu Âu được ghi nhận ở mức 2,2%

Image by: Invest 318

Nền kinh tế Khu vực đồng Euro đã tăng 2,2% theo quý trong ba tháng tính đến tháng 9 năm 2021, sau mức tăng trưởng 2,2% đã được điều chỉnh tăng trong giai đoạn trước và phù hợp với các ước tính ban đầu. Tiêu dùng hộ gia đình tăng nhanh hơn (4,1% so với 3,9% trong Quý 2) trong khi chi tiêu của chính phủ chậm lại (0,3% so với 2,1%) và tổng hình thành vốn cố định giảm (-0,9% so với 1,3%). Trong khi đó, thương mại ròng đóng góp tích cực vào GDP khi xuất khẩu tăng 1,2% (so với 2,4% trong quý 2) trong khi nhập khẩu tăng nhẹ hơn 0,7% (so với 2,9% trong quý 2). Tuy nhiên, những thay đổi về hàng tồn kho đã trừ 0,1 điểm phần trăm so với GDP. Tính trên cơ sở hàng năm, nền kinh tế tăng trưởng 3,9%, cao hơn mức ước tính sơ bộ là 3,7% và theo sau mức tăng trưởng kỷ lục 14,4% trong quý trước. Nền kinh tế Khu vực đồng Euro dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 5% trong năm nay,

Tags:

Biên tập viên Invest318