Đang tải

Giá sản xuất và nhập khẩu của Thụy Sĩ lạm phát ở mức cao nhất trong 3 tháng

Giá sản xuất và nhập khẩu của Thụy Sĩ lạm phát ở mức cao nhất trong 3 tháng
Image by: Invest 318

Giá sản xuất và nhập khẩu của Thụy Sĩ tăng 5,8% so với một năm trước đó vào tháng 2 năm 2022, tăng nhanh so với mức tăng 5,4% trong tháng Một. Đây là nước sản xuất và nhập khẩu lạm phát nhanh nhất kể từ tháng 11 năm 2021, được củng cố bởi sự gia tăng mạnh hơn cả về giá nhập khẩu (9,8% so với 9,5% trong tháng 1) và giá sản xuất (3,9% so với 3,5%). Trên cơ sở hàng tháng, giá sản xuất và nhập khẩu tăng 0,4% trong tháng 2, chậm lại so với mức tăng 0,6% của tháng trước, với áp lực tăng từ giá dầu và khí đốt, kim loại và các sản phẩm kim loại bán thành phẩm, và trong khi hàng hóa dược phẩm trở nên giá rẻ hơn.

Tags: