Now Loading

Giao dịch với VỐN FOREX bao nhiêu để an toàn - hiệu quả?

Giao dịch với VỐN FOREX bao nhiêu để an toàn - hiệu quả?
Image by: Invest 318

Đội kỹ thuật IC&T GROUP gần đây đã nhận được câu hỏi của rất nhiều trader là khi mới tham gia vào thị trường Forex thì nên bắt đầu giao dịch với số vốn như thế nào để đảm bảo an toàn vốn mà vẫn thu được lợi nhuận ổn định. Video sau đây sẽ mang đến câu trả lời chi tiết và đầy đủ nhất để các nhà đầu tư tham khảo và lựa chọn các kế hoạch đầu tư phù hợp.

#Invest318 #IC&T #IC&T_group #ICAT_training

Tags: