GO MARKETS LÌ XÌ CHO KHÁCH HÀNG NĂM MỚI 2024

photo-2024-01-04-14-27-45.jpg

Dành riêng cho khách hàng trực tiếp của Invest318.              

Cộng tác viên IB online của Invest318 vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tham gia.              

1. Thời gian khuyến mãi              

  • Thời gian đăng ký: 01/1/2024 đến hết 29/2/2024         
  • Thời gian giao dịch: Từ ngày nạp tiền giao dịch đến hết 31/03/2024               
  • Tài khoản áp dụng: MT4/ MT5              
  • Loại tài khoản: Tiêu chuẩn (Standard)              

2. Điều kiện nhận thưởng              

a, Dành cho khách hàng:              

- Có tài khoản thực tại sàn GO Markets và              

- Nạp tối thiểu $1000 vào một tài khoản trong một lần nạp để kích hoạt tham gia chương trình trong thời gian diễn ra chương trình tri ân. Các giao dịch chuyển tiền nội bộ, điều chỉnh số dư hoặc các loại thanh toán khác sẽ không được tính.           

b, Mỗi khách hàng có thể dùng nhiều hơn 1 tài khoản để tham gia. Nghĩa là khối lượng giao dịch phát sinh trong các tài khoản khác của khách đó kể từ khi kích hoạt tham gia chương trình sẽ được cộng dồn sau 30 ngày giao dịch để tính tổng khối lượng giao dịch của khách hàng đó.             

c, Kể từ ngày kích hoạt tham gia, mỗi khách hàng chỉ có 1 cơ hội nhận phần thưởng có giá trị cao nhất trong vòng mỗi 30 ngày.               

d, Sau mỗi 30 ngày kể từ ngày tham gia, khối lượng giao dịch của khách hàng sẽ được đặt lại về 0 và tính lại từ đầu.              

e, Trong thời gian diễn ra chương trình, mỗi khách hàng có thể nhận phần thưởng nhiều lần nếu giao dịch đủ theo các mức khối lượng quy định trong mỗi 30 ngày.              

f, Dầu, chỉ số, tiền điện tử và Cổ phiếu CFD không được tính trong chương trình khuyến mãi này.              

g, Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản MT4/ MT5 của khách hàng đạt tiêu chuẩn sau 24-48 giờ làm việc.              

h, Chương trình này không thể được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi khác. Các khách hàng đang tham gia giao dịch cho "CHƯƠNG TRÌNH GO MARKETS TRI ÂN KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2023" sẽ không thể đăng ký tham gia chương trình  "GO MARKETS LÌ XÌ NĂM MỚI 2024". Thế nên, bất cứ khoản tiền nạp hay khối lượng giao dịch nào được thực hiện khi khách hàng vẫn đang giao dịch cho  "CHƯƠNG TRÌNH GO MARKETS TRI ÂN KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2023" sẽ không được tính cho chương trình  "GO MARKETS LÌ XÌ NĂM MỚI 2024". Khách hàng cần nạp tối thiểu $1000  sau khi đã hoàn thành thời hạn giao dịch cho  "CHƯƠNG TRÌNH GO MARKETS TRI ÂN KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2023" để có thể đăng ký bắt đầu tham gia  "GO MARKETS LÌ XÌ NĂM MỚI 2024".         

3. Chi tiết chương trình            


Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng đáp ứng các tiêu chí tiền nạp và khối lượng giao dịch tương ứng như bảng mô tả bên dưới sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng tiền mặt tương ứng cộng vào MT4/MT5 của khách hàng.         

photo-2024-01-04-14-27-59.jpg

*Số lot = tổng khối lượng Forex/ Kim loại giao dịch được trong vòng 30 ngày kể từ ngày tham gia.