Phân tích Forex XAU/USD: GOLD đã phá vỡ ngưỡng kháng cự và đang vào đà tăng

Phân tích Forex XAU/USD: GOLD đã phá vỡ ngưỡng kháng cự và đang vào đà tăng

Như chúng ta có thể thấy Gold đã phá vỡ Kháng cự của pha Sideway của những ngày qua và đang vào một đà tăng. Tuy nhiên với khá nhiều mức kháng cự, các điểm cản bên trên làm hạn chế lực tăng.

Hiện nay mứ kháng cự gần nhất chúng ta có thể kỳ vọng là 1822 -1824 usd/oz

Khuyến nghị:

Canh BUY theo đà tăng hiện tại nếu XAU/USD co về 1812-1813 usd/oz

TP tại: 1822 - 1824 usd/oz

Canh SELL tại 1822 - 1824 usd/oz

TP tại 1808 - 1810 usd/oz

 

Biểu đồ h4:


Bài viết tham khảo