Đang tải

Hoạt động xây dựng Khu vực đồng tiền chung Châu Âu vẫn tăng trưởng mạnh mẽ

Hoạt động xây dựng Khu vực đồng tiền chung Châu Âu vẫn tăng trưởng mạnh mẽ
Image by: Invest 318

Chỉ số PMI xây dựng khu vực đồng tiền chung châu Âu của IHS Markit chỉ giảm nhẹ xuống 56,3 trong tháng 2 từ mức 56,6 trong tháng 1, cho thấy sự mở rộng mạnh mẽ trong hoạt động xây dựng. Tăng trưởng thường thích hợp với nhu cầu mạnh mẽ hơn và khối lượng công việc ngày càng tăng. Tăng trưởng của cả hoạt động thương mại và xây dựng dân dụng đều tăng nhanh nhất kể từ tháng 1 năm 2018. Xây dựng nhà vẫn là phân ngành được giám sát mạnh nhất trong khu vực đồng tiền chung châu Âu, mặc dù tốc độ mở rộng chậm hơn. Việc làm tăng tháng thứ chín liên tiếp và với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 2 năm 2018; trong khi sự gián đoạn chuỗi cung ứng vẫn phổ biến do thời gian giao hàng tiếp tục kéo dài nhanh chóng. Về mặt giá cả, tỷ lệ lạm phát tăng nhanh lần đầu tiên trong bốn tháng và gần mức cao kỷ lục. Cuối cùng,

Tags: