Đang tải

Khu vực đồng tiền chung châu Âu phục hồi ít hơn dự kiến

Image by: Invest 318

​Chỉ số PMI tổng hợp của khu vực đồng tiền chung châu Âu của IHS Markit đã được điều chỉnh thấp hơn xuống 55,5 vào tháng 2 năm 2022 từ ước tính sơ bộ là 55,8 nhưng cao hơn mức thấp nhất trong 11 tháng của tháng 1 là 52,3. Tốc độ mở rộng cũng nhanh hơn mức trung bình của chuỗi, nhưng vẫn yếu hơn so với mức cao được thấy trong nửa cuối năm ngoái do năng lực kinh doanh bị hạn chế do thiếu hụt nguồn cung và đội ngũ nhân viên kém. Các hoạt động mở rộng có sức mạnh ngang nhau trên cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ trong tháng Hai, với sự phục hồi đáng kể hơn so với tháng Giêng trong thời gian sau đó, thúc đẩy sự hồi sinh tăng trưởng ở mức tổng hợp. Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng trong hoạt động kinh doanh đã đi kèm với sự gia tăng kỷ lục khảo sát đối với giá hàng hóa và dịch vụ.

Tags:

Biên tập viên Invest318