Đang tải

Lạm phát của Đức được xác nhận ở mức cao nhất trong hơn 29 năm

Lạm phát của Đức được xác nhận ở mức cao nhất trong hơn 29 năm
Image by: Invest 318

Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Đức được xác nhận là 5,3% vào tháng 12 năm 2021, tỷ lệ cao nhất kể từ tháng 6 năm 1992. Số liệu này cũng cao hơn nhiều so với mục tiêu của ECB là 2%, làm tăng thêm lo ngại về áp lực lạm phát ngày càng tăng trong nền kinh tế lớn nhất châu Âu do các vấn đề về nguồn cung đang diễn ra và các tác động cơ bản, đặc biệt là việc giảm thuế VAT tạm thời và giá sản phẩm dầu khoáng giảm mạnh trong năm ngoái. Giá hàng hóa tăng 7,8% so với 7,9% trong tháng 11), được thúc đẩy bởi năng lượng (18,3% so với 22,1%), cụ thể là dầu sưởi (61,0%), nhiên liệu động cơ (33,8%). Áp lực tăng giá chính cũng đến từ thực phẩm (6% so với 4,5%) và dịch vụ (3,1% so với 2,9%). Trên cơ sở hàng tháng, giá tiêu dùng tăng 0,5 phần trăm trong tháng Mười Hai. Chỉ số CPI, hài hòa để so sánh với các nước châu Âu khác, đã tăng 5,7% trong năm và tăng 0.

Tags:

Biên tập viên Invest318