Đang tải

Lạm phát của Trung Quốc duy trì ở mức thấp trong 4 tháng

Lạm phát của Trung Quốc duy trì ở mức thấp trong 4 tháng
Image by: Invest 318

Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Trung Quốc ở mức 0,9% vào tháng 2 năm 2022, không thay đổi so với tháng trước và phù hợp với dự báo của thị trường. Tuy nhiên, lượng đọc là mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái. Tính trên cơ sở hàng tháng, giá tiêu dùng tăng 0,6%, cao nhất trong 4 tháng, sau mức tăng 0,4% trong tháng 1 và đánh bại mức tăng 0,3%.

Tags:

Biên tập viên Invest318