Đang tải

Lạm phát khu vực đồng tiền chung châu Âu điều chỉnh cao hơn 

Lạm phát khu vực đồng tiền chung châu Âu điều chỉnh cao hơn 
Image by: Invest 318

Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã tăng lên mức cao kỷ lục mới là 5,9% vào tháng 2 năm 2022 từ mức 5,1% trong tháng 1 và cao hơn ước tính sơ bộ là 5,8%. Năng lượng tiếp tục ghi nhận mức tăng giá lớn nhất (32% so với 28,8% trong tháng 1), tiếp theo là thực phẩm, rượu và thuốc lá (4,2% so với 3,5%), hàng công nghiệp phi năng lượng (3,1% so với 2,1%) và dịch vụ (2,5% so với 2,3%). Lạm phát cơ bản, không bao gồm giá năng lượng, thực phẩm, rượu và thuốc lá, đã tăng từ 2,3% lên 2,7% trong tháng Hai. Tỷ lệ lạm phát cao hơn gần 3 lần so với mục tiêu 2% của ECB và dự kiến ​​sẽ còn tăng cao hơn nữa khi cuộc chiến ở Ukraine làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng đe dọa chi phí nhiên liệu sẽ tăng thêm.

Tags:

Biên tập viên Invest318