Đang tải

Lạm phát ở Pháp được xác nhận ở mức cao nhất trong 13 năm

Image by: Invest 318

Tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng của Pháp được xác nhận ở mức 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 11 năm 2021, mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2008 và tăng từ 2,6% trong tháng trước đó. Giá năng lượng tăng (21,6% so với 20,2% trong tháng 10), giá hàng hóa sản xuất (0,8% so với 0,3%) và dịch vụ (1,9% so với 1,8%). Giá lương thực chững lại (0,5% so với 0,7%) và giá thuốc lá ổn định (0,0% so với 4,8%). Trên cơ sở hàng tháng, giá tiêu dùng tăng 0,4%, phù hợp với đọc sơ bộ, cùng tốc độ với tháng trước.

Tags:

Biên tập viên Invest318