Đang tải

Lạm phát sản xuất Iceland Tăng cao trong 3 tháng

Lạm phát sản xuất Iceland Tăng cao trong 3 tháng
Image by: Invest 318

Lạm phát sản xuất ở Iceland đã tăng 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 2 năm 2022, từ mức tăng 17,8% trong tháng trước. Đây là con số cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái, khi giá tăng nhanh hơn đối với ngành kim loại (53,6% so với 41,6%), thực phẩm (5,9% so với 4,7%) và các sản phẩm xuất khẩu (27,6% so với 23,1%). Trên cơ sở hàng tháng, giá sản xuất tăng 2,2% so với mức tăng 0,9% trong tháng Giêng.

Tags:

Biên tập viên Invest318