Đang tải

Lạm phát sản xuất tại Đức đạt kỷ lục mới lần thứ 3

Image by: Invest 318

Lạm phát hàng năm của nhà sản xuất ở Đức đã phá kỷ lục mới trong tháng thứ 3 liên tiếp, đạt 25,9% vào tháng 2 năm 2022 so với 25% trong tháng 1. Chi phí năng lượng vẫn là áp lực tăng lớn nhất (68%), cụ thể là phân phối khí đốt tự nhiên (125,4%), điện (66,5%), giá các sản phẩm dầu khoáng (35,4%). Nếu loại trừ năng lượng, giá sản xuất tăng 12,4%). Tuy nhiên, các con số này vẫn chưa bao gồm những thay đổi về giá trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine.
 

Tags:

Biên tập viên Invest318