Đang tải

Lạm phát Tây Ban Nha cao nhất Kể từ năm 1986

Image by: Invest 318

Tỷ lệ lạm phát chính của Tây Ban Nha đã được điều chỉnh cao hơn lên 7,6% vào tháng 2 năm 2022, mức cao nhất kể từ năm 1986, so với ước tính sơ bộ là 7,4% và nhanh hơn mức tăng 6,1% vào tháng Giêng. Áp lực tăng chủ yếu đến từ giá nhà ở & tiện ích (25,4% so với 18,1% trong tháng Giêng); tiếp theo là giao thông vận tải (12,8% so với 11,3%); và thực phẩm & đồ uống không cồn (5,6% so với 4,8%). Lạm phát cơ bản, bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động, là 3,0% so với cùng kỳ năm ngoái, cao nhất kể từ năm 2008 và tăng so với mức 2,4% một tháng trước đó. Trên cơ sở hàng tháng, giá tiêu dùng đã tăng 0,8% trong tháng Hai, phục hồi từ mức giảm 0,4% trong tháng trước.

Tags:

Biên tập viên Invest318