Now Loading

Lịch kinh tế

Thời gian Sự kiện Tác động Thực tế Độ lệch Đồng thuận Trước đó
Ngày 05-08-2021
06:50 JPY Đầu tư nước ngoài vào chứng khoán Nhật Bản - - - -58.5 ¥
06:50 JPY Đầu tư trái phiếu nước ngoài - - - 1087.4 ¥
08:30 AUD Nhập khẩu - - - 3 %
08:30 AUD Xuất khẩu - - - 6 %
08:30 AUD Cán cân Thương mại - - 10450 9681 M
13:00 EUR Đơn đặt hàng Nhà máy chưa hiệu chỉnh yếu tố mùa vụ (so với cùng kỳ năm trước) - - - 54.3 %
13:00 EUR Đơn đặt hàng từ Nhà máy điều chỉnh theo thời vụ (so với tháng trước) - - 1.5% -3.7 %
13:45 EUR Sản lượng công nghiệp (so với tháng trước) - - 0.5% -0.3 %
15:00 EUR Bản tin kinh tế Báo cáo
15:30 GBP Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) Ngành Xây dựng của Markit - - 63.8 66.3
15:40 EUR Đấu giá Trái phiếu Kỳ hạn 10 Năm - - - 0.354 %
15:40 EUR Đấu giá Trái phiếu Kỳ hạn 3 Năm - - - -0.473 %
15:40 EUR Đấu giá Trái phiếu Kỳ hạn 5 Năm - - - -0.082 %
16:00 EUR Đấu giá Trái phiếu Kỳ hạn 10 Năm - - - 0.13 %
18:00 GBP Báo cáo Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh quốc Báo cáo
18:00 GBP Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) thuộc BOE bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất - - 9 9
18:00 GBP Chương trình Mua Tài sản của Ngân hàng Anh BoE - - 895£ 895 £
18:00 GBP Tóm tắt chính sách tiền tệ Báo cáo
18:00 GBP Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) thuộc BOE bỏ phiếu về cắt giảm lãi suất - - - 0
18:00 GBP Biên bản họp Ngân hàng Anh quốc Báo cáo
18:00 GBP Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) thuộc BOE Bỏ phiếu Nâng Lãi suất - - - 0
18:00 GBP Quyết định Lãi suất của Ngân hàng Anh - - 0.1% 0.1 %
18:30 USD Cắt giảm Việc làm của Challenger (so với cùng kỳ năm trước) - - - 20.476 K
18:30 GBP Bài phát biểu của Thống đốc BoE Bailey - - -
19:30 USD Cán cân Thương mại - - -72.7$ -71.2 $
19:30 USD Đề nghị tiếp tục trợ cấp thất nghiệp - - - 3.269 M
19:30 USD Cán cân thương mại hàng hoá - - - -91.2 $
19:30 USD Khai báo thất nghiệp lần đầu - - - 400 K
19:30 USD Khai báo thất nghiệp lần đầu trung bình 4 tuần - - - 394.5 K
19:30 CAD Nhập khẩu - - - 50.92 $
19:30 CAD Thương mại hàng hoá quốc tế - - 0.37$ -1.39 $
19:30 CAD Xuất khẩu - - - 49.53 $
21:00 USD Fed's Waller speech - - -
21:30 USD Thay đổi Dự trữ Khí đốt Thiên nhiên của EIA - - - 36 B
22:30 USD Đấu giá tín phiếu kỳ hạn 4 tuần - - - 0.045 %