Now Loading

Phân tích XAU/USD: Tuần này 12-16/7 - giá Vàng sẽ đi về đâu?

Phân tích XAU/USD: Tuần này 12-16/7 - giá Vàng sẽ đi về đâu?
Image by: Phan Trọng

Tại khung W1 ( Khung Tuần) cây nến W1 của Tuần trước đã đóng nến tăng khá mạnh và đặc biệt là đã đóng nến trên vùng cản cứng 1795-1797 USD/oz ( chính là Dây EMA50 Khung W1) 
Nhận định riêng của mình là tuần này sẽ tiếp tục là 1 tuần tăng điểm của Vàng 
Kế Hoạch:

Theo biểu đồ, Giá Vàng sẽ giảm về vùng 1795-1797 USD/oz trước khi bất tăng đến vùng 1840-1845 USD/oz

Tham khảo nhận định và thảo luận TẠI ĐÂY


Nhận định của Phan Trọng