Đang tải

Nền kinh tế Anh tăng trưởng mạnh trong tháng 1

Image by: Invest 318

Nền kinh tế Anh tăng 0,8% hàng tháng vào tháng 1 năm 2022, phục hồi từ mức giảm 0,2% trong tháng trước khi biến thể Omicron của coronavirus và các hạn chế có tác động đáng kể hơn. Các số liệu đánh bại dự báo thị trường về mức mở rộng 0,2%, với tất cả các ngành đều tăng: dịch vụ tăng 0,8%, sản xuất tăng 0,7% và xây dựng tăng 1,1%. Sản lượng của các dịch vụ phục vụ người tiêu dùng tăng 1,7% trong tháng, chủ yếu nhờ hoạt động ăn uống tăng 6,8%, trong khi tất cả các dịch vụ khác cũng tăng trưởng (0,6%). GDP hiện cao hơn 0,8% so với mức tiền coronavirus.

Tags:

Biên tập viên Invest318