Đang tải

Nền Kinh tế Vương quốc Anh mở rộng hơn dự kiến

Nền Kinh tế Vương quốc Anh mở rộng hơn dự kiến
Image by: Invest 318

​​Nền kinh tế Anh tăng trưởng 1,1% trong ba tháng tính đến tháng 1 năm 2022, tốt hơn mức dự báo 0,8%. Các số liệu tốt hơn một chút so với dự báo thị trường về mức tăng 1%. Dịch vụ là ngành đóng góp chính (0,8 điểm phần trăm), trong khi sản xuất và xây dựng cũng đóng góp tích cực (lần lượt 0,1 và 0,2 điểm phần trăm).
 

Tags:

Biên tập viên Invest318